forthesmile_img02

The reason behind that smile…

เพราะรอยยิ้มของคุณและเจ้าตัวน้อย คือ แรงบันดาลใจของเรา

เพราะเราเชื่อว่าพื้นฐานของความสุขของมนุษย์คือการช่วยผู้อื่นโดยอาศัยความถนัดจากวิชาชีพของเรา ด้วยทัศนคติที่มีแต่ความห่วงใย ถนุถนอมและใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆ ของชีวิตที่เปรียบได้กับหยดน้ำทุกหยด การที่เราได้มีความสำเร็จทางการศึกษา มีทักษะที่เป็นเลิศหรือแม้แต่มีทรัพย์สมบัติ อำนาจและชื่อเสียงมากมายนั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของคำว่าความสุขในชีวิต สำหรับเรา ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนสามารถรู้สึกได้จากจิตใจที่เอื้ออาทรและกลั่นออกมาเป็นแรงผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นผ่านวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณค่าของทุกเศษเสี้ยวแห่งชีวิต

และนี่คือหลักปรัชญาที่เรา Aprica ได้ตระหนักและใช้เป็นพื้นฐานในการคิดค้น พัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างคำว่า “ความสุข”ให้กับทุกชิวิตน้อยๆ บนโลกใบนี้

number1

 

Developed Based On The Baby Medical Research
คิดค้น และ พัฒนาโดยกุมารแพทย์