Aprica ผลิตและคิดค้นโดยกุมารแพทย์

เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กและร่างกายของเด็กก็มีความแตกต่างจากผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะในช่วงวัย 0 – 3 ปี

ซึ่งเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์ที่เด็กจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้เราเข้าใจถึงเหตุผลภายใต้รอยยิ้มน้อยๆ ที่ไม่สามารถสื่อสารผ่านคำพูดได้ Aprica จึงได้ศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยหลักทาง Baby’s Pediatrics (กุมารเวชศาสตร์) ประกอบกับการประยุกษ์ใช้ Childcare Engineering (วิศวกรรมศาสตร์เพื่อการดูแลเด็ก) เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมสำหรับทารกมากที่สุด

Baby’s Pediatrics

Baby’s Pediatrics คือการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายและอารมณ์ของเด็กในวัยแรกเกิดอย่างลึกซึ้งผ่าน Pediatrics (กุมารเวชศาสตร์) Psychology (จิตวิทยา) และ Puericulture (ศาสตร์การดูแลสุขภาพมารดาเพื่อ ภาวะสมบรูณ์ของตัวอ่อนในครรภ์) รวมไปถึง การวิจัยการทำงานของสมองและร่างกายของเด็กทารกเพื่อนำมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับเด็กวัยแรกเกิดอย่างแท้จริง


 

Childcare Engineering

Childcare Engineering คือการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลเด็กแรกเกิดที่เหมาะสม โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกน้อยของพ่อแม่ รวมเข้ากับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของเด็กวัยแรกเกิดอย่างแท้จริง Aprica คือผู้นำรายแรกของโลกที่มีการนำหุ่นยนต์เด็กอ่อนมาใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์การโอบอุ้มของอ้อมกอดแม่เพื่อคิดค้นอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับเด็กที่นอกจากจะเน้นความปลอดภัยแล้วยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดได้ดีอีกด้วย

 

About Aprica

eve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *